Dòng sự kiện:

Nghị quyết 116 hỗ trợ người dân từ 1,8 triệu- 3,3 triệu đồng: 2 trường hợp nào được nhận?

15:07 06/10/2021

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 116 hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Vậy những trường hợp nào được nhận khoản hỗ trợ này?

Có 2 đối tượng thụ hưởng chính sách này là:

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Tức là tất cả người lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp có đóng Bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ được nhận trợ cấp này.

- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Theo Nghị quyết, người sử dụng lao động cũng được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống bằng 0% trong thời gian 12 tháng, từ ngày 1/10/2021.

6
Mức hỗ trợ

Hỗ trợ một lần bằng tiền, cụ thể như sau:

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: Hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: Hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: Hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: Hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: Hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

https://phunutoday.vn/nghi-quyet-116-ho-tro-nguoi-dan-tu-18-trieu-33-trieu-dong-2-truong-hop-nao-duoc-nhan-d303388.html


TAG