Dòng sự kiện:

Người lao động là F0 được hưởng chế độ BHXH như thế nào: 2 điều ai cũng cần biết

08:42 10/03/2022

Người lao động là F0 và có tham gia BHXH sẽ được hưởng 2 chế độ gồm chế độ ốm đau và chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau.

Chế độ ốm đau dành cho người lao động tham gia BHXH

Theo điều 25 Luật BHXH năm 2014, người lao động bị ốm đau hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau mà có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền sẽ được hưởng chế độ ốm đau.

Chế độ này hiện đang được áp dụng để chi trả cho người lao động mắc Covid-19 và người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị mắc Covid-19.

Người lao động là F0 nếu điều trị nội trú cần có giấy ra viện. Với trường hợp điều trị ngoại trú (điều trị tại nhà), người lao động cần có "giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH" hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Thông tư 56/2017 của Bộ Y tế quy định, mỗi lần khám, người bệnh được cấp một "giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH" tối đa là 30 ngày. Trường hợp cần nghỉ dài hơn 30 ngày, khi hết hoặc sắp hết hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận đã được cấp, người lao động phải tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

che-do-bhxh-cho-f0-01
Chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động tham gia BHXH

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, căn cứ Điều 29 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, sau khi điều trị Covid-19 hoặc các bệnh khác, người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định mà trong vòng 30 ngày trở lại làm việc, sức khỏe của người lao động vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Thời gian nghỉ chế độ dưỡng sức, phục hồi do người sử dụng lao động, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định nhưng không quá 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa hồi phục sau thời gian mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; tối đa 7 ngày với người lao động có sức khỏe chưa hồi phục sau phẫu thuật; 5 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng chế độ ốm đau và dưỡng sức

Trong thời gian nghỉ ốm, người lao động sẽ được hưởng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng BHXH nhưng sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc và phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau trong ngày đầu tiên trở lại làm việc thì người lao động được hưởng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

Còn mức tiền được hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là 30% mức lương cơ sở, tức là 447.000 đồng/ngày.

Cách thức nộp hồ sơ

Để hưởng chế độ ốm đau sau khi khỏi Covid-19, người lao động cần có giấy giấy ra viện (trường hợp điều trị nội trú); giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị (trường hợp điều trị ngoại trú) trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc. Nộp bản sao của giấy này cho người sử dụng lao động để đơn vị hoàn thiện hồ sơ và gửi cơ quan BHXH.

Cơ quan BHXH sẽ giải quyết chế độ cho người lao động trong tối đa 6 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Khi các thủ tục được hoàn thành, người lao động có thể nhận tiền thông qua đơn vị sử dụng lao động hoặc tài khoản cá nhân.


TAG