Dòng sự kiện:

Những cách ứng xử quan trọng với xã hội mà trẻ cần phải biết

07:30 05/02/2018
Hãy bảo đảm một đứa trẻ 4 tuổi ứng xử tốt với tất cả những điều này. Có nghĩa là hãy dạy con trước đó và cho đến 4 tuổi thì con tự làm được mà không cần người lớn nhắc nhở.

Theo Đời sống Pháp lý