Dòng sự kiện:

Video: 100 bài đàm thoại luyện nói tiếng anh lưu loát

Theo Thư Viện IT
09:39 19/02/2018
100 bài đàm thoại tiếng anh luyện nói tiếng anh lưu loát - 100 đoạn hội thoại Tiếng Anh với mẫu câu hỏi và trả lời trong giao tiếp Tiếng Anh thông dụng hằng ngày với giọng đọc chậm, chuẩn cùng với phần phụ đề Tiếng Anh, Việt.

Nguồn: Gia đình Việt Nam