Dòng sự kiện:

Video: Bài học số đếm và số thứ tự trong tiếng anh

Theo Youtube
06:07 01/01/2020
Học số đếm trong tiếng anh. Như bất kì ngôn ngữ nào, tiếng anh cũng có hai loại số là số đếm: 1,2,3,4,5,6... và số thứ tự dùng để xếp hạng: thứ 1, thứ 2, thứ 3.

Nguồn: Gia đình Việt Nam