Dòng sự kiện:

Video: Hai bé sinh đôi nói chuyện với nhau cười tít mắt

15:46 04/11/2019
Bé này nói với bé kia bằng ngôn ngữ... cạp. Bé nọ đáp lại bằng ngôn ngữ... cười.

Nguồn: Gia đình Việt Nam