Dòng sự kiện:

Video: Vì chưa học lớp một, cậu bé khăng khăng không biết "1 cộng mấy thì bằng 2"

Theo YouTube
10:48 05/02/2018
Dù trước đó, cậu bé rất mạnh dạn khẳng định "1+1=2" nhưng khi được hỏi ngược "1 cộng mấy bằng 2" thì bé không thể trả lời được.

Nguồn: Gia đình Việt Nam